ADR szaktanfolyam

Az ADR az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe, így Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. 
A belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

A veszélyes anyagokat 9 különböző osztályba soroljuk, melyek a következők:
 1. osztály Robbanóanyagok és tárgyak
 2. osztály Gázok
 3. osztály Gyúlékony folyadékok
 4. osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéktelenített robbanóanyagok
 4.1 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok
 4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 5. osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 5.1 osztály Szerves peroxidok
 6. osztály Mérgező anyagok
 6.1 osztály Fertőző anyagok
 7. osztály Radioaktív anyagok
 8. osztály Maró anyagok
 9. osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Az ADR nem tartányos alapfokú tanfolyamra (NT 2-9) való beiskolázás feltételei

 • Betöltött 20. életév;
 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes
 • 1 db igazolvány fénykép

ADR alaptanfolyam és vizsga

A sikeres vizsgát követően kiállításra kerülő ADR igazolvány öt évig érvényes, szinte valamennyi veszélyes szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt küldeménydarabos és ömlesztett módban, kivételt képez az 1. osztály (robbanóanyagok és tárgyak) valamint a 7. osztály (radioaktív anyagok)

Tan-, és vizsgatárgyak

 • ADR alapismeretek
 • ADR speciális ismeretek
 • Szállítási, fuvarozási feladatok
 • Rendkívüli esemény, kárelhárítás

ADR szakosító tanfolyam

Amennyiben az alaptanfolyamkor sikerese alapvizsgát tettük, akkor léphetünk tovább az ADR szakosító vizsgára. A szakosító vizsga engedélyezi azon anyagok szállítását is, mint a(z):
 

 • 1 osztály anyagainak szállítására (robbanóanyagok és tárgyak – NT1),
 • 7. osztálya anyagainak szállítására (radioaktív anyagok – NT7),
 • a tartányos szállítási mód

ADR ismeretfelújító tanfolyam

Az ADR ismeretfelújító alapképzés (NT2-9) keretében a gépkocsivezetők felfrissítik a korábbi már elsajátított ismereteiket, amelyek a veszélyes áruk küldeménydarabos formában történő szállítását szabályozzák. 
Amennyiben ADR igazolványát még érvényességi időn belül szeretné frissíteni akkor van mód rá egyéb esetben ha már lejárt, nem elegendő az ismeretfelújító képzés, újból ADR alaptanfolyamon kell részt venni és vizsgázni.

Amit a veszélyes áru szállításáról tudni érdemes

Minden olyan árut, amelynek szállítása során tűz- és robbanásveszély áll fenn, egészségkárosító, vagy környezetkárosító tulajdonsággal rendelkezik, veszélyes árunak nevezünk. A veszélyes árukat a weboldalunkon megtalálható kilenc osztályba soroljuk.

Minden veszélyes árut szállító járművön lennie kell a következő felszereléseknek: a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerékkitámasztó ék, két, önmagában megálló figyelmeztető jelző, szemöblítő folyadék, illetve a járműszemélyzet minden tagjának fényvisszaverő mellény, hordozható világítókészülék, egy pár védőkesztyű és a szem védelmére alkalmas eszköz. Gázok és fertőző anyagok szállítása esetén a fentieken kívül előírás még a légzésvédő maszk (menekülő-kámzsa), lapát, csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz és műanyag gyűjtőedény.

Mennyibe kerül a képzés elvégzése?

A tanfolyamdíjakról részletesen az Árak menüpont alatt tájékozódhat, vagy kérjen tőlünk ajánlatot!